Zásady ochrany

osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 I. Obecná ustanovení

Tento dokument informuje o zpracovávání a ochraně osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://www.pozemskenebe.cz/https://www.tvorimesrdcem.shop/https://mesicniceonline.cz/, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout přehledné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
Osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
 

II.Správce osobních údajů

Mgr. Irena Kovářová, IČ 67139264, sídlem Polní 692/9, Rudolfov 37371

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku - Živnostenský list je evidován na Magistrátu města České Budějovice, č.j. Ž/14599/2012/ABo/39285/3, Sp.značka Ž/14599/2012/ABo/39285.

Kontaktní e-mail:  Irena@pozemskenebe.cz

Kontaktní telefon: +420731 508 814

 

III. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete.

V případě webových stránek https://www.pozemskenebe.cz/ se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze, aplikace pro správu emailingu SmartEmailing. Díky ní Vás můžeme informovat o novinkách a nabídce služeb, které Vás zajímají. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru - z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.

V případě eshopu https://www.tvorimesrdcem.shop/ zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, které vyplňujete do objednávkového formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme zaslat objednané zboží.

V případě webových stránek https://mesicniceonline.cz/ zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, které vyplňujete do objednávkového formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme poskytnout Vámi objednané naše služby. Dále se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru kurzů zdarma a do členské sekce našich studentů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze, aplikace pro správu emailingu SmartEmailing. Díky ní Vás můžeme informovat o novinkách a nabídce služeb, které Vás zajímají, dále pak o aktuálních informacích související s Vašim studiem u nás. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru - z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.

Dále zpracováváme údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme odpovědět na Vaše dotazy.

Dále se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze v aplikaci pro správu emailingu, SmartEmailing. Díky tomu Vás můžeme informovat o nabídce zboží a služeb, které Vás zajímají. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru - z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.

Dále používáme soubory cookies, a to k účelu fungování webových stránek a měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách. Data analyzujeme pomocí služby Google Analytics.

Kromě uvedení kontaktních údajů do našich webových formulářů k nám Vaše data doputují i v případě, že je uvedete při osobním kontaktu, telefonicky, emailem, přes jiné internetové stránky nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook, Instagram).

 

V. Vymezení osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme spadají do kategorie běžné a jedná se o: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a službách.

 

VI. Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje využíváme k vedení komunikace s Vámi a k účelu uzavření a plnění smlouvy o dodání Vámi objednaných produktů. Zpravidla jde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na https://www.tvorimesrdcem.shop/ či na https://mesicniceonline.cz a potvrzením takové objednávky. Doba zpracování osobních údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu.
Osobní údaje zpracováváme pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví a to po dobu, kterou určují dané předpisy.
Osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, a to pro zasílání elektronických obchodních sděleních. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru - z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat. Za účelem prezentace našich produktů a služeb zveřejňujeme Vaše údaje napsané v referencích, a to pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
 

VII. Další zpracovatelé osobních údajů

Dalšími zpracovateli osobních údajů je spolupracující účetní a administrativní výpomoc. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, např. v případě provádění kontroly.

 

VIII. Vaše práva v oblasti osobních údajů

právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu osobních údajů
právo na výmaz (právo být zapomenut)
právo na omezení zpracování
právo na přenositelnost údajů
právo vznést námitku
právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení práv z naší strany, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. 

 

Veškeré osobní údaje jsou svědomitě chráněny. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu Irena@pozemskenebe.cz.

 

Tento dokument je platný od: 1.5.2018