Osobní zkušenosti

Osobní zkušenosti našich klientů

Z celého srdce děkujeme všem, kteří jste ochotni sdílet s ostatními své zkušenosti.

Základní ženský kruh mi dal podstatné informace pro to, abych dokázala realizovat pozitivní změny ve svém životě – v oblasti osobního rozvoje, vztahů, rodiny a životního smyslu. Dal mi též cennou osobní zkušenost (sdílení, napojení na mentální síť apod.), díky níž jsem si mohla ověřit, že informace fungují. Ženský kruh mi vzal pocit méněcennosti, deprese, chaos v uvědomování si sebe sama a významu rodiny v životě.
Katkaúčastnice Základního Ženského kruhu
Navazující ženský kruh mi dal pocit sebeúcty, lásky k sobě i k lidem kolem. Dal mi možnost nahlížet na věci z jiného pohledu. Naučil mě, že všechno v životě se děje s jasným záměrem. Už chápu, že to co se mi v životě stalo, mě mělo něco naučit. Díky informacím z kurzu jsem za tyto zkušenosti vděčná a jsem ráda, že se staly. Jsem vděčná za posun, který u mě nastal, a věřím, že za něj budou rádi i lidé kolem mě, protože jsem teď opravdu šťastná. Tento kurz mi vzal negativní nahlížení na situace a pesimismus. Dal mi pochopení, proč nemůžu mít vlastní dítě, a ukázal mi tu správnou cestu, kudy mám pokračovat dál. Jsem vděčná, že jsem tady mohla být, a těším se na další strávené chvíle u vás. Proto doporučuji dalším ženám. Irenko, děkuji.
Kláraúčastnice kurzu Navazující ženský kruh
Paní Irena Kovářová mě zaujala hned od prvního setkání. Přestože její hlavní zaměření je práce se ženami, dokáže oslovit i muže, kteří se „náhodou“ na jejích kurzech objeví. Velmi silně a promyšleně pracuje s myšlenkou, vše souvisí se vším a skutečně i realizuje. Pokud někdo nemá odvahu vzít vlastní život do svých rukou, tak asi nenajde odvahu, ale rozhodně o hodně přichází. Ten, kdo se s ní jednou setká, už nikdy nebude tím, kým byl před setkáním. Neřeší za někoho, ale učí člověka řešit samotného, a to s jemnou ženskou energií, moudrostí našich předků a vlastní srdečností.
Ing. Radek Pomijezástupce ředitele np Lesy České republiky, s.p.
Díky kurzu Kreativita se ze mě stal Tvůrce vlastního života. Poznala jsem smysl svého života, začala jsem více cítit, méně myslet, učím se pracovat s obrazy a pochopila jsem váhu mluveného i psaného slova. Vystoupila jsem ze systému a postavila se sama za sebe. Poznala jsem báječné lidi a jejich životní příběhy. Naučila jsem se sdílet své pocity a emoce, naučila jsem se plakat i radovat se s ostatními, začala jsem šít a tvořit s dětmi i dospělými. Tento kurz mi vzal dosavadní naivní postoj k životu, za což jsem nesmírně vděčná. Vzal mi pár hodin času, při plnění úkolů, které nebyly vždy jednoduché a neobešly se bez slz a emocí. Za odměnu přicházelo uzdravení, pochopení a poznání.
Aliceúčastnice kurzu Kreativita
V každém případě mohu za sebe, a myslím, že i za celou mou rodinu potvrdit, že spolupráce s paní Irenou Kovářovou má pro nás velmi zásadní význam a to jak v rovině firemní, tak i v osobním životě / zdraví / osobní rozvoj atd. Aplikací její studie Feng Shui jak v rámci naší firmy, ta i v našem rodinném domě, jsme skutečně zaznamenali významný pozitivní posun v obou těchto oblastech. Rovněž tak její léčebné techniky za použití energií a esencí jsou pro nás velkým přínosem. Zásadní význam má pro nás celková čistota a skutečnost, že vše od paní Ireny Kovářové je nám předkládáno pouze s nejlepším vědomím  a svědomím. Po našich letitých zkušenostech toto není u všech obdobně praktikujících až tak zcela běžné … Velice rádi bychom s paní Irenou Kovářovou na našem osobním a firemním rozvoji spolupracovali i v budoucnu a přejeme mnoho úspěchů v jejím úžasném poslání.
Ing. Petr Třešňák majitel firmy ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o.
Na podzim 2018 jsem se zúčastnila kurzu Irenky Kovářové Bydlíme v souladu - fengshui podle našich předků. Tento kurz mě již delší dobu lákal, protože jsem necítila soulad se svým domem, ve kterém již 15 let žiji. Jako podporu na své cestě jsem si zakoupila obraz Dům, kde bydlí láska. Obraz se mi především líbil. Teprve později jsem mohla pocítit jeho sílu. Když jsem jej zarámovaný donesla před vánoci domů, byl to první obraz, který manžel okamžitě pověsil. Dokonce mu sám našel ideální místo proti hlavnímu vstupu. Jen 14 dní poté, na Silvestra, jsme začali uklízet sklep, půdy, celý dům jsme přeskládali a nastavovali mu nová pravidla. Uvědomili jsme si také, že chceme dům, kde bydlí láska. Začali jsme vyměřovat hranice pozemků, začali konat v té věci, abychom přenastavili energii v domě i tak, že dva domy o dvou číslech popisných, které užíváme jako jeden, sladíme do jednoho. Stejně tak i pozemky těchto domů. Z původního názvu Chobotnice, který domu zůstal, protože ji připomínal, jsme jej přejmenovali na Dvojčata a následně na Zamilované, kteří v sobě nesou energii obou domů, ale v láskyplnější podobě. Domu se nicméně změny nelíbily, pokazila se v něm spousta věcí. Proto bylo potřeba se na tuto situaci podívat na konstelacích, kde se následně těžká energie předchozích majitelů mohla vyčistit. Dům tak dostal skutečné majitele, kteří si ho váží, pečují o něj a on s vděčností přijímá. Za měsíc k obrazu přibyl i obraz Anděl žehná zahrádkářům. Téměř okamžitě poté, co jsme jej pověsili, mě to propojilo s přírodními zahradami. Zúčastnila jsem se kurzu certifikátora přírodních zahrad a od té doby jsme s manželem začali celou naši zahradu – bývalé zahradnictví – převádět na zahradu přírodní. Změna postupně nastává i hluboko uvnitř nás a stáváme se láskyplnými nejen k domu, ve kterém žijeme, ale i k přírodě kolem nás. A v konečné fázi k sami k sobě.
Katkaúčastnice kurzu Bydlíme v souladu a zkušenost s léčivými obrazy Ireny Kovářové
Kurz Hojnost mi dal celostní pohled na hojnost ve všech pilířích a oblastech žití. Pochopila jsem, co znamená slovo bohatství a jak si neblokovat tok peněz. Tento kurz mě zbavil mylných představ o bohatých lidech, bohatství a penězích. Pokud chcete pochopit základní principy hojnosti, zjistit, co znamená slovo bohatství a od čeho se odvozuje, proč je někdo bohatý a jiný chudý, neváhejte a přijďte si seminář poslechnout.
Markétaúčastníce kurzu Hojnost
Zúčastnila jsem se několika kurzů vedených Irenou Kovářovou. Obdivuji její schopnost předávat své nadšení pro nabízená témata a oceňuji schopnost odkrývat propojení a souvislosti mezi věděním minulosti a dneškem.
MUDr. Věra Horskástomatolog
Již několikrát jsem měla možnost účastnit se kurzu vedeného úžasnou ženou - Irenkou Kovářovou. Kurzy, které jsem absolvovala, byly vždy dobře připravené, včetně materiálů, teorie střídala praxi. Oceňuji hlavně příjemné vystupování, profesionalitu, časté a velmi užitečné používání příkladů z praxe, ochotu, vstřícnost, upřímnost, trpělivost, empatii, snahu pomoci, vřelý vztah k přírodě. Irenka díky svým zkušenostem a znalostem umí efektivně předávat informace, umí zaujmout a nadchnout účastníky kurzu. Nikde nejde o předávání "suchých" informací. V každém kurzu mají účastníci prostor se vyjádřit, tzn. jde o oboustranné předávání informací, sdílení informací, ne o pouhý monolog lektora. To co Irenka říká, to také žije a praktikuje ve svém životě. Co se týká školícího prostředí, mohu jen doporučit, protože je zasazeno do krásné a přitom účelové přírodní zahrady. Zde každý získá inspiraci či v sobě probudí tvořivost. Na závěr mohu jen říci, že Irenka je lektorkou s velkým L a ještě větším srdcem :-)
Lenkaúčastnice několika kurzů
Irena Kovářová – je pro mě osobností, která dokázala spojit rozum a cit. Vědomosti z různých oborů dokázala propojit, k tomu  přidala velkou dávku empatie a navíc  disponuje  výbornými komunikační dovednostmi. Výsledkem jsou zajímavé semináře, akce, které doporučují její posluchači dál. Nebojí se experimentovat, přicházet s novými věcmi – vždy jsou to zajímavé a inspirativní myšlenky, které nutí lidi k přemýšlení  a třeba i k zásadním změnám v životě.  Potřebovali bychom více takovýchto energických lidí, kteří přicházejí s novými myšlenkami, umějí je lidem podat a dodat jim důvěru a odvahu pro jejich realizaci. 
Mgr. Svatava Kopečkováředitelka multikina CineStar České Budějovice
Je to o tom, že se tady u Irenky učíš od základu žít – správně a v pravdě vůči sobě i ostatním.
Lenkaúčastnice Základního Ženského kruhu
Obraz jsem nám pověsila na zeď, až po dlouhém zvažování, ale hned od prvního dne nás naprosto ohromil. Máme doma naproti obrazu křeslo a často jsem tam já, nebo můj muž seděli přikováni nádhernou energii obrazu. Mám pocit, že nasměroval náš život správným směrem a pomohl nám najít orientaci v tom, co chceme v životě dělat. Po pár týdnech od pověšení obrazu jsme se rozhodli postavit domek na vsi a já jsem se rozhodla udělat si zkoušku profesní kvalifikace v něčem co jsem nestudovala.
JanaOsobní zkušenost s léčivým obrazem Ireny Kovářové

Pozemské nebe

Pozemské nebe je areál přírodních zahrad o rozloze 9500m2, kde SÍDLÍ NAŠE ŠKOLA MĚSÍČNICE.  Měsíčnice je srdcem všech našich projektů.

Je to škola, kde začíná krásná cesta osobního rozvoje našich klientů a stejně tak zde vznikají všechny naše projekty, jako například: komunitní zahrada, Vílí stezka pro děti, Eshop Tvoříme srdcem a další ...

www.pozemskenebe.cz

Eshop Tvoříme srdcem

Líbí se vám léčivé obrazy malované autorkou kurzů, se kterými v rámci nahrávek také pracujete? Zajímají vás knížky o Anastasii, sibiřské poustevnici, které autorka zmiňuje ve svých kurzech? Zde jsou ke koupi...

www.tvorimesrdcem.cz