Naše filozofie

Online kurzy, které s vámi budou skutečně pracovat.
Pokud dodržíte postup :-D

Obrazotvornost a představivost jsou klíčem k pochopení

„Představte si následující scénu. Je noc. Na nebi svítí miliony hvězd. Na zemi plápolá velký oheň. Okolo něj sedí muži, ženy a děti. Starý muž vypráví a všichni mu pozorně naslouchají.

Příběh, který tu zní, si každý dotváří svým vnitřním zrakem, podle svých zkušeností.  Mluvené slovo a zvuky přírody rozvíjí v lidech intuici, empatii, a zejména a hlavě obrazotvornost.

A obrazotvornost, to je nejdůležitější předpoklad a prostředek pro změnu a vývoj čehokoliv.

Současný člověk k vlastní škodě opustil sílu mluveného slova, sílu příběhu, a zapomněl na umění obraznosti, skrze které dokázali naši předci zhmotňovat všechny své vize."
Vaše Irena

V čem je naše práce odlišná

Běžně se na školeních dostanete pouze k informacím a znalostem, ale díky našemu způsobu práce s klienty posouváme tyto informace a znalosti na úroveň VĚDĚNÍ a MOUDROSTI, kdy začíná pravé sdílení zkušeností, a tím i plné fungování v praxi.

Je velmi důležité, abyste s online kurzy pracovali správně a pochopili naši filozofii osobního rozvoje. Pokud dodržíte doporučovaný postup, naše online kurzy budou pro vás maximálně přínosné...

Takto jste online ještě nestudovali

1/ Nejprve jen pečlivě poslouchejte slova lektorky v nahrávce dané kapitoly, klidně si při jejím povídání zavřete oči.  V ideálním případě v tichém prostředí, kde se budete moci plně soustředit a nebudete rušeni.

2/ Snažte se zaktivovat svou schopnost obraznosti a představujte si PŘÍBĚH, který slyšíte. Postupně se vám začne dařit zapojovat do představ všechny smysly a třeba ucítíte i vůně.

3/ Věnujte pozornost léčivému obrazu na konci nahrávky u každé kapitoly - podpoříte tak načerpané informace.

4/ Každou nahrávku poslouchejte vícekrát, ideálně alespoň 3x, než vám za 3 týdny přijde další.

5/ Po týdnu od nahrávky k dané kapitole vám zpřístupníme skripta s PŘESNÝMI POPISY A KONKRÉTNÍMI PŘÍKLADY A DOMÁCÍMI CVIČENÍMI k dané kapitole.

6/ Skripta vám pomohou prohloubit informace z příběhů a navedou vás jak s těmito informacemi konkrétně pracovat.

7/ Jednotlivá skripta si vytiskněte! Ideálně jednostranně a zadní strany využívejte na své poznámky.

8/ Pracujte pokud možno s tištěným materiálem. Když si čtete informace z monitoru, zapamatujete si maximálně 30% informací, z textu v tištěné podobě až 90%.

9/ Součástí skript jsou domácí cvičení, která jsou zásadní. Pokud je budete plnit, budete postupovat mnohem intenzivněji.

10/ Chceme s vámi být ve spojení. Vkládejte své otázky ve členské sekci vždy přímo k danému příběhu nebo ke spriptům do komentářů. Jakmile se sejde dostatek dotazů, natočíme pro vás webinář, kterým doplníme vaše studium o další věcné informace.

Pro vaše větší pohodlí jsme pro vás připravili studijní plán,

který najdete u první nahrávky a poslouží vám pro zapisování termínů jednotlivých lekcí

Dodržování časových intervalů je pouze na vaší zodpovědnosti. Pokud toto dodržíte, bude vaše studium efektivní. V níže uvedených časových intervalech vám budeme ve vaší členské sekci postupně odkrývat jednotlivé nahrávky a skripta. Takto budete pokračovat až do poslední kapitoly daného kurzu.

1. POSLOUCHEJTE JEDNOTLIVÉ KAPITOLY

Pojďte a zkuste to. Vstupte do našich příběhů, zaposlouchejte se do nich a probuďte v sobě naplno umění obraznosti.

Naslouchejte slovům a otevřete se vlastním představám, nechte ve vašem srdci vzniknout své JEDINEČNÉ obrazy.

A poté sledujte, jak ve vás tyto obrazy pracují a vy skrze naše slovo a vaše vize tvoříte překrásnou, životem kypící zahradu, budujete domov plný bezpečí, lásky a harmonie, a jste-li žena, plně aktivujete svou nádhernou vnitřní bohyni, která je natolik si vědoma své vnitřní síly, že si dovolí být zranitelná, a tím mění nejen sebe, ale celý vesmír. Pokud jste muž, pak skrze naše slovo pevně uchopujete svůj život, tvoříte si realitu a přitahujete si do života ženu – bohyni.

Pojďme společně až k Pramenům původní moudrosti a naplňujme základní zákon Vesmírného intelektu určený pro vesmír, Matku Zemi, lidstvo i jednotlivce.

Pojďme zdokonalovat životní prostor, a tím i sebe a buďme při tom šťastní.

2. PRACUJTE SE SKRIPTY

Až necháte slovo v sobě pracovat a vzniknou první obrazy, bude nutné tyto obrazy začít upevňovat, proto jsme pro vás vytvořili skripta ke každé kapitole. V ideálním případě byste si měli příběh ke každé kapitole několikrát poslechnout, vnímejte pozorně mluvené slovo v něm. Po týdnu obdržíte skripta k dané kapitole, s přesnými popisy a konkrétními příklady. Ve skriptech na vás také čekají domácí cvičení. Pokud je budete plnit, budete postupovat mnohem intenzivněji. Skripta vám napomohou v lepším a hlubším pochopení informací. Doporučujeme text vždy vytisknout a číst ho v tištěné podobě, protože podle výzkumu britských vědců, z informací,  které stahujeme pouze z displeje (počítač, tablet, elektronické knihy, …), si v nejlepším případě zapamatujeme 30% avšak z tištěného textu stejného znění si zapamatujeme až 90% zobrazených informací.

Proto ve videu pracujeme s MLUVENÝM SLOVEM a ve skriptech se SLOVEM TIŠTĚNÝM – čímž se celý proces propojuje a vzniká maximální efektivita předávání informací.

 

Přejeme vám, ať vás práce na sobě baví a obohacuje

Naše online kury

Můj zelený ráj

Kurz o tom, jak založit přírodní zahradu a zdokonalovat životní prostor

 

Na vlně ženství

Kurz pro ženy, které chtějí být v ženské energii, ale i pro muže, kteří chtějí lépe uchopit svět žen

Bydlení v souladu

Feng shui podle našich předků