Bydlení v souladu

Feng shui podle našich předků

"Každý prostor s námi komunikuje - pokud víme jak, je to naše výhoda." 

Výjimečná a ucelená metodika:
Naše metodologie vychází z dlouholetého studia (přes 25 let) v oblasti feng-shui, celostní medicíny, esoteriky, angeologie, teologie, prosociální výchovy, umění a historie.

Spojuje základní funkční principy feng shui, Univerza a moudrosti našich předků do ucelené originální metodiky, která je plně funkční v našich podmínkách.

Pojďme společně nalézat zajímavé souvislosti mezi prostorem, člověkem, našimi myšlenkami, společenským děním a tradičními hodnotami. 

"Tento kurz je určený vám všem, kteří se chcete nejen zabývat interiérem, ale chcete především vytvořit domov, který vás bude podporovat, bude vám přinášet odpočinek, ale také vás bude motivovat k práci na sobě.

Poznejme celostní zákony Univerza, které jdou napříč všemi věky i kulturami a které současný člověk ke své vlastní škodě opustil. Otevřme se radosti z utváření prostoru.

Pojďme společně otvírat tajemství starého čínského feng shui, umění, jak utvářet náš prostor pro dobré žití. 

Těším se na společné tvoření“

Vaše Irena

Obsah kurzu Bydlení v souladu

V kurzu Bydlení v souladu se setkáte s dvěma rovinami sdělení.

První rovina

První rovina je nesená příběhem hlavní hrdinky Anety, kdy budou informace pracovat především s vašim srdcem, intuicí a emocemi. Skrze tuto rovinu pak máte možnost přistoupit ke druhé části.

Druhá rovina

Tou druhou rovinou jsou faktograficky zpracované pracovní sešity, kde vám předkládáme informace, ke kterým se běžně nedostanete a které jsou zacíleny především na vaše rácio.

Úkoly

Aby celek na vás mohl působit maximálně efektivně a změna byla pozitivní a trvalá, najdete v závěru každé kapitoly úkol, který byste skutečně měli projít.

U každé kapitoly nejprve vědomě poslouchejte audio nahrávku s příběhem k dané kapitole a trénujte svou schopnost obraznosti, až pak vám zpřístupníme metodický sešit (skripta) s přesnými popisy a konkrétními příklady, které vám pomohou prohloubit informace z příběhů a navedou vás jak s těmito informacemi konkrétně pracovat. Vydejte se s námi na cestu plnou dobrodružství, objevování a změn.

Přesný popis, jak s našimi kurzy správně pracovat naleznete zde:

 • 1
  Energie
  Když se podíváme na svět kolem nás, můžeme říci, že všechno kolem je energie. Současná věda odhaduje, že my lidé známe jen asi 10 % energií, které existují kolem nás. Zbytek jenom tušíme. Jsou to energie, které nazýváme souhrnným názvem energie jemněhmotné. Dnes si budeme o těchto energiích povídat a jak s nimi pracovat v rámci prostoru.
 • 2
  Pozemek
  Nyní už vstupujeme do našeho prostoru a čekají nás informace o významu a důležitosti vstupu do našeho místa. Dozvíme se jak tento vstup ošetřit a jak by měl vypadat, aby k nám natékalo co nejvíce životadárné energie.
 • 3
  Vstup do domu
  Učení feng shui nám říká, že vstupní dveře do domu jsou jako ústa člověka, nakolik můžeme volně dýchat, tolik energie do nás přichází. Dnes se dozvíme, jak podpořit energii, kterou vdechuje náš dům, co všechno musíme zohledňovat a čeho si všímat a čemu se naopak vyvarovat. Dovolte vašemu vstupu, aby vás maximálně podporoval.
 • 4
  Začínáme úklidem
  Toto je možná nejdůležitější oblast celého feng shui. Tentokrát si řekneme s čím vším souvisí úklid, jaké oblasti našeho života postihuje a čeho všeho můžeme skrze správný úklid dosáhnout.
 • 5
  Předsíň, chodba, schodiště
  Máme uklizeno a všímáme si nejprve vstupních a komunikačních prostor v našem bytě, protože ony fungují jako vyživující dráhy pro náš interiér. Analogii najdeme v našem těle, kde skrze naše tepny, žíly, cévy proudí do celého organismu životadárná energie.
 • 6
  Obývací pokoj
  Jak správně přistoupit k obývacímu pokoji, jak se na něj dívat? Jaké barvy nás mohou podpořit ve společném soužití rodiny a jaké tvarosloví je nejvhodnější v této místnosti uplatnit.
 • 7
  Kuchyň a jídelna
  Dnes si prohlédneme a zamyslíme se nad dalším důležitým místem našeho domu či bytu, nad místem, kde se odehrává společné setkávání, mnoho společných rozhovorů, ale také by zde mělo být, a to především, místo kde si mohu užívat dobrého a zdravého jídla. Dozvíme se, o všech podstatných souvislostech, které bychom v kuchyni a jídelně neměli přehlédnout. Podpořme si správným uspořádáním zdravou kuchyň.
 • 8
  Dětský pokoj
  Dětský pokoj si rovněž zasluhuje naši pozornost a péči, dozvíme se jak správně zařídit dětský pokoj vzhledem k věkovým zvláštnostem dítěte. Dozvíme se, jak můžeme podpořit jeho zdraví, růst a vývoj, jak správně pracovat s barvami i se zařizovacími předměty v této místnosti.
 • 9
  Ložnice
  Ložnice je klidovým prostorem a ani byste nevěřili s kolika chybami se pravidelně v ložnicích setkávám při konzultacích o bytech. Proto si dnes společně povíme jaké nejčastější chyby se v našich ložnicích objevují, čeho bychom se měli rozhodně vyvarovat a co naopak můžeme v tomto prostoru podpořit.
 • 10
  Kancelář
  Prostor, který má buďto jen vymezený kout v našem bytě nebo samostatnou místnost, obě varianty mají svá specifika a zasluhují si náš pečlivý přístup k jejich uspořádání. Naučíme se jak si zařídit kancelář, aby nás stimulovala k práci, ale nevtahovala nás do stresu.
 • 11
  Koupelna a toaleta
  Podíváme se, jak důležité jsou prostory věnované naší hygieně. I dnes se dozvíte jaké jsou nejvhodnější barvy, materiály, dispozice jednotlivých zařizovacích předmětů či jak proudí energie v těchto místnostech.
 • 12
  Barva v bytě
  Známý a věhlasný malíř Jan Zrzavý vyslovil krásnou myšlenku, kdyby se lidská duše mohla viditelně projevovat, pak by určitě jejím základním projevem byla barva. Barvy skutečně vypovídají mnohé o našem vnitřním naladění, skutečných pocitech, ale i o našich skrytých tužbách. Dozvíme se, jak za pomoci barvy harmonizovat náš život.
 • 13
  Rostliny v bytě
  Květiny jsou materializované božské city, bez květin by byl náš život mnohem chudší, proto feng shui klade velký důraz na správné používání květin v bytě. Dnes se dozvíme ty nejdůležitější informace, které se vztahují právě ke květinám.

Pojďte s námi studovat online

Bydlení v souladu
3.800 Kč
292 Kč / kapitola
Pojďme společně utvářet nejen interiér, ale především domov, který vás bude podporovat :-)
✓ 40 týdnů online studia (prostřednictvím 13 kapitol)
******
✓ 13 příběhů v nahrávkách
✓ 13 skript S PŘESNÝMI POPISY, KONKRÉTNÍMI PŘÍKLADY (172 stránková ucelená skripta s metodikou)
✓ Součástí skript jsou domácí cvičení. Pokud je budete plnit, budete postupovat mnohem intenzivněji
✓ Autentické příklady z naší praxe
✓ Bonusové informace nad rámec témat kapitol
✓ Přístup k nahrávkám 1 rok od registrace
✓ Webinář připravený na základě vašich dotazů
✓ Náš vlastní metodický postup při studiu (jsme přesvědčeni, že takto jste online ještě nestudovali)
✓ Dárek pro každého na konci kurzu v hodnotě 500 Kč
✓ 292 Kč / kapitola

Takto jste online ještě nestudovali

A jak správně pracovat s našimi kurzy

Je velmi důležité, abyste s online kurzy pracovali správně a pochopili naši filozofii osobního rozvoje. Pokud dodržíte doporučovaný postup, naše online kurzy budou pro vás maximálně přínosné...

1/ Nejprve jen pečlivě poslouchejte slova lektorky v nahrávce dané kapitoly, klidně si při jejím povídání zavřete oči.  V ideálním případě v tichém prostředí, kde se budete moci plně soustředit a nebudete rušeni.

2/ Snažte se zaktivovat svou schopnost obraznosti a představujte si PŘÍBĚH, který slyšíte. Postupně se vám začne dařit zapojovat do představ všechny smysly a třeba ucítíte i vůně.

3/ Věnujte pozornost léčivému obrazu na konci nahrávky u každé kapitoly - podpoříte tak načerpané informace.

4/ Každou nahrávku poslouchejte vícekrát, ideálně alespoň 3x, než vám za 3 týdny přijde další.

5/ Po týdnu od nahrávky k dané kapitole vám zpřístupníme skripta s PŘESNÝMI POPISY A KONKRÉTNÍMI PŘÍKLADY A DOMÁCÍMI CVIČENÍMI k dané kapitole.

6/ Skripta vám pomohou prohloubit informace z příběhů a navedou vás jak s těmito informacemi konkrétně pracovat.

7/ Jednotlivá skripta si vytiskněte! Ideálně jednostranně a zadní strany využívejte na své poznámky.

8/ Pracujte pokud možno s tištěným materiálem. Když si čtete informace z monitoru, zapamatujete si maximálně 30% informací, z textu v tištěné podobě až 90%.

9/ Součástí skript jsou domácí cvičení, která jsou zásadní. Pokud je budete plnit, budete postupovat mnohem intenzivněji.

10/ Chceme s vámi být ve spojení. Vkládejte své otázky ve členské sekci vždy přímo k danému příběhu nebo ke spriptům do komentářů. Jakmile se sejde dostatek dotazů, natočíme pro vás webinář, kterým doplníme vaše studium o další věcné informace.

Přejeme vám, ať vás práce na sobě baví a obohacuje

Pozemské nebe

Pozemské nebe je areál přírodních zahrad o rozloze 9500m2, kde SÍDLÍ NAŠE ŠKOLA MĚSÍČNICE.  Měsíčnice je srdcem všech našich projektů.

Je to škola, kde začíná krásná cesta osobního rozvoje našich klientů a stejně tak zde vznikají všechny naše projekty, jako například: komunitní zahrada, Vílí stezka pro děti, Eshop Tvoříme srdcem a další ...

www.pozemskenebe.cz

Eshop Tvoříme srdcem

Líbí se vám léčivé obrazy malované autorkou kurzů, se kterými v rámci nahrávek také pracujete? Zajímají vás knížky o Anastasii, sibiřské poustevnici, které autorka zmiňuje ve svých kurzech? Zde jsou ke koupi...

www.tvorimesrdcem.cz